• Монгол орон мандан бадраг!

Эрхэм зорилго

Эх орондоо сэтгэл хангалуун амьдарч, бусад улс үндэстэнтэй өрсөлдөхүйц эрдэм мэдлэг, соёл боловсролтой Монгол хүнийг төлөвшүүлэхийг зорилгоо болгоно

  • Монгол хэл, түүх соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх, хадгалан өвлүүлэх.
  • Хүн төрөлхтөний шинжлэх ухаан, соёл боловсролын ололт амжилтыг Монгол үндэстэнд хүртээмжтэй болгох.  
  • Монгол үндэстний оюун санааны нэгдмэл байдлыг бий болгоход чиглэсэн соёл, боловсролын үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
  • Монгол хүний эрүүл мэндийн боловсролд чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлнэ.

ШИНЭЭР НЭМЭГДСЭН