• Монгол орон мандан бадраг!

Wassily Leontief

Василий Леонтьев (WASSILY LEONTIEF 1906-1999) нь орц-гарцын загварчлалын эхлэлийг тавьж, түүнийг хөгжүүлснээрээ ихэд алдаршсан юм. Энэ загварчлал нь эдийн засгийн тодорхой салбаруудын хоорондын харилц...


John von Neumann

Джон фон Ноймоны /JOHN von NEUMANN 1903-1957/ үндсэн мэргэжил нь математик бөгөөд ХХ зууны хамгийн агуу гайхамшигт математикчдын нэг гэж тооцогддог юм. Математикийн хажуугаар тэр эдийн засгийн шинжлэх...


Friedrich Hayek

Фриедрих Хайек (FRIEDRICH HAYEK 1899-1992) чөлөөт зах зээлийн харилцааг тунхаглагч, хувь хүмүүс зах зээлийн харилцаагаар дамжуулан чөлөөтэй солилцоо хийхэд Засгийн газар оролцохыг эсэргүүцэгчийн хувиа...


ШИНЭЭР НЭМЭГДСЭН