• Монгол орон мандан бадраг!

ШИНЭЭР НЭМЭГДСЭН
Би Монгол хүний саруул ухаанд итгэдэг

С.Зориг